9. Can Pi s.XIV

La masia pren el seu nom d’un dels seus antics propietaris, Pau Pi, conseller del poble l’any 1625. El baró de Maldà s’hi refereix com la segona casa més rica d’Esplugues.

La façana de la plaça correspon a un edifici adossat per la part posterior, a la masia original, alçat l’any, 1728 pel matrimoni Planas-Pi, tal com commemora la llinda d’una de les finestres. L’any 1925, una part del terreny fou cedida a l’església per tal de construir-hi una nova capella dedicada al Santíssim.

Des del carrer de la Creu, hom pot apreciar la tipologia de la masia de planta basilical amb teulada a dues vessants en el cos central i d’un únic pendent en els dos laterals asimètrics, rematada per tres arquets de mig punt a les golfes.