11. Carrer Montserrat o carrer de la Rectoria (1)

El carrer Montserrat  forma part d’un singular conjunt paisatgístic de caire pintoresc que evoca un temps rural, avui desaparegut per sempre més. El carrer sinuós, i en pendent, descendeix fins a desembocar al pont d’Esplugues tot vorejant alguns trams de l’actual parc dels Torrents.

El seu origen està lligat a l’emplaçament de l’antiga església, per on s’hi accedia en els inicis. A la dreta, l’ Espai XC  integra el safareig i el pou de Can Cargol (s.XVII?). Aquesta masia, situada a l’altra banda, està formada per tres cossos, distribuïts en planta baixa i pis, amb teulada a dues vessants. A la façana, hi destaquen el rellotge de sol i l’asimetria de les finestres, emmarcades amb pedra. Posseeix un arc peraltat al vestíbul d’accés i festejadors amb magnífiques reixes a les finestres. Al seu costat, localitzem Can Bielet (s.XVI?) que contribueix a accentuar el tipisme del carrer. La masia, amb rellotge de sol, és de tipus basilical, dividida en tres cossos, el central més elevat; posseeix un portal d’arc de mig punt, l’accés del qual es troba alçat del nivell de terra.

Entre ambdues masies  hom pot localitzar l’espai que donava accés a l’anterior església. L’empedrat del carrer té diferents figures fetes amb canto rodat: estrelles, mitja lluna, sol, mà i mar que configuren, segons idea de l’artista Xavier Corberó, un  petit i insòlit univers per als passejants.

Baixant pel carrer s’observen habitatges que incorporen alguns elements d’interès com un arc conopial d’estil neogòtic d’un dels balcons o les baranes de ferro forjat amb motius florals de llenguatge modernista.