13. Parc dels Torrents

A mode de mirador, ens trobem en la confluència del torrent d’en Farré i del torrent de la Creu o barranc de l’Hostal que configura un dels trams de l’actual parc, que té una superfície de 16 hectàrees i recorre pràcticament tot el sector oriental del terme municipal. Té dues parts diferenciades, previsiblement connectades  a través del pas d’un dels ulls del pont en un futur. Diferents escales, rampes i passeres en faciliten el  recorregut. S’hi conserva part de la vegetació autòctona, reforçada per la introducció d’algunes masses arbòries. Cal destacar la instal·lació d’una llarga passera de fusta on, en la part més alta, hi  ha creat una mena d’amfiteatre per salvar l’acusat desnivell, amb grades de fusta.

Des d’aquest punt, en destaquen algunes edificacions  del carrer Sometents: Casa Junyent (1894), propietat del pintor i escenògraf Oleguer Junyent (1876-1956) i Casa Juncosa (1888), integrada actualment en el conjunt de cases de la finca de la família Milà.