12. Carrer Montserrat o carrer de la Rectoria (2)

En aquest tram hi ha algunes edificacions  alçades en el seu recorregut final cap al pont, construït amb motiu del pas de la carretera Reial, nou eix de creixement i transformació de la població a partir de la segona meitat del s.XVIII.

En aquest recorregut identifiquem: Can Roselló (s.XIX), d’aspecte senyorial, reforçat pels balcons i la tribuna que sobresurt de l’eix central; a l’altre costat, un senzill habitatge unifamiliar de caire noucentista (1917) li dóna un cert contrapunt arquitectònic.  Seguint el camí cap al pont, localitzem Can Llavinés (1935), també d’estil noucentista, i la torreta de Cal Bonic (1915).